Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học - Cao Đẳng 2014
Wednesday , 3 September 2014
Bài nổi bật

Chỉ Tiêu, Điểm Xét NV2 Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Năm 2014

Thông tin Chỉ Tiêu, Điểm Chuẩn NV2 năm 2014

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn năm 2014, HĐTS Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung cũng đã ra thông báo về việc tuyển nguyện vọng  bổ sung (NV2) năm 2014 của trường. Theo đó, Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung sẽ xét tuyển NV bổ sung với các ngành cụ thể như sau: Chỉ Tiêu, Điểm Xét ... Read More »