Chỉ Tiêu – Điểm Xét Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2013
Tuesday , 23 December 2014
Bài nổi bật

Chỉ Tiêu – Điểm Xét Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2013

Chỉ Tiêu – Điểm Xét Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2013

Thông tin cập nhật về Chỉ Tiêu – Điểm Xét NV2 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2013

1. Đối tượng nộp hồ sơ NV2: Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh chung Quốc gia có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành

2. Hồ sơ xét tuyển NV2 gồm:
– Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 có dấu đỏ của trường dự thi
– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc
– Lệ phí xét tuyển : 15.000đ/ hồ sơ

3. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 08/09/2013.

4. Chỉ Tiêu – Điểm Xét Nguyện Vọng 2 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội Năm 2013

4.1 Trình độ Đại học

Tên ngành học Mã ngành Chỉ tiêu
- Khoa học thư viện ( Khối C,D1) D320202 30
- Thông tin học ( Khối C,D1) D320201 10
- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) Khối C,D1 D320305 30
- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) ( Khối C,D1) D220340 40
- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành : D220112
+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS ( Khối C,D1) 10
+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS (khối R) 10
- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành : D220342
+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình ( khối C,D1) 60
- Ngành Việt Nam học D220113
+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế (khối D1) A220113 40

4.2 Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học Mã ngành Chỉ tiêu
- Khoa học thư viện ( Khối C,D1) D320202 40
- Quản lý văn hóa ( Khối C,D1) D220342 10
- Việt Nam học ( Khối C,D1) D220113 40

4.3 Trình độ Cao đẳng

Tên ngành học Mã ngành Khối Chỉ tiêu
- Quản lí văn hoá C220342 C, D1 80
- Khoa học thư viện C320202 C, D1 90
- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch ) C220113 C, D1 80

Chúng tôi đang liên tục cập nhật các thông tin về chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS – NV2,NV3) tại www.thongtintuyensinhdaihoc.edu.vn. Hãy thường xuyên truy cập website của chúng tôi hoặc like fanpage thongtintuyensinhdaihoc để cập nhật tin tức một cách tự động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>