Điểm Chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội | Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học - Cao Đẳng 2014
Friday , 25 July 2014
Bài nổi bật

Điểm Chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội

Điểm Chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội Năm 2013

Cùng với các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội, hôm nay Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2013. Điểm Chuẩn Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội Năm 2013 dao động từ 22.0đ  đến 24.0đ tùy theo khối thi (khối C là cao nhất với 24.0đ). Thông tin cụ thể điểm chuẩn cho từng ... Read More »