Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Năm 2013
Thursday , 18 December 2014
Bài nổi bật

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Năm 2013

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Năm 2013

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng cũng đã công bố điểm chuẩn năm 2013. Bên dưới là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn vào trường, điểm chuẩn phân ngành.

Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Năm 2013

Điểm chuẩn này là điểm chuẩn dành cho HSPT KV3 – nhóm đối tượng 03; mỗi KV liền kề giảm 0,5đ; mỗi nhóm đối tượng liền kề giảm 1,0đ

Số
TT
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học;

– Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

1 Đông phương học A1 D220213 765 22.5
D1 20.5
Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành: D1 D140231
2 Sư phạm tiếng Anh 701 26.5
3 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 705 22.5
4 Sư phạm tiếng Pháp D1,3 D140233 703 17.5
5 Sư phạm tiếng Trung D1,4 D140234 704 17.0
Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành:
6 Cử nhân tiếng Anh D1 D220201 751 23.5
7 Cử nhân tiếng Anh thương mại 759 24.0
8 Cử nhân tiếng Anh du lịch 761 23.5
Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành:
9 Cử nhân tiếng Nga D1,2 D220202 752 16.0
10 Cử nhân tiếng Nga du lịch 762 16.0
Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành:
11 Cử nhân tiếng Pháp D1,3 D220203 753 17.5
12 Cử nhân tiếng Pháp du lịch D1 763 19.5
D3 18.5
Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành:
13 Cử nhân tiếng Trung D1 D220204 754 20.5
D4 18.0
14 Cử nhân tiếng Trung thương mại D1 764 20.0
D4 20.0
15 Ngôn ngữ Nhật D1 D220209 755 24.5
D6 22.0
16 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 D220210 756 21.5
17 Ngôn ngữ Thái Lan D1 D220214 757 16.0
18 Quốc tế học D1 D220212 758 19.5

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung (NVBS – NV2,NV3) tại www.thongtintuyensinhdaihoc.edu.vn. Hãy thường xuyên truy cập website của chúng tôi hoặc like fanpage thongtintuyensinhdaihoc để cập nhật tin tức một cách tự động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>