Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM Năm 2013
Tuesday , 23 December 2014
Bài nổi bật

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM Năm 2013

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM Năm 2013

Kết quả thi đại học là kết quả 12 năm đèn sách của các thí sinh, cũng như sự hi vọng của các bậc phụ huynh Điểm chuẩn? điểm sàn? Là những câu hỏi mà tất cả các bạn đang rất nóng lòng được giải đáp! Hãy truy cập hằng ngày, hằng giờ tại www.thongtintuyensinhdaihoc.edu.vn để biết chi tiết về điểm chuẩn và điểm sàn của các trường Đại Học – Cao Đẳng  năm 2013. Dưới đây là thông tin về Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM Năm 2013 mời các bạn xem thêm bên dưới.

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM Năm 2013

Điểm chuẩn này là điểm chuẩn dành cho HSPT KV3 – nhóm đối tượng 03; mỗi KV liền kề giảm 0,5đ; mỗi nhóm đối tượng liền kề giảm 1,0đ

I. HỆ ĐẠI HỌC 

NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI
THI
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HSPT-KV3 SỐ ĐẠT ĐIỂM TT
 Công nghệ thông tin D480201 A, A1 14.0
16.0
103
49
D1
Quản trị Kinh doanh (*) D340101 A
22.0
21.5
314
293
A1
D1
 Đông phương học D220213 D1 15.0
13.5
13.5
207
5
6
D4
D6
 Ngôn ngữ Anh (*) D220201 D1 23.0 360
 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4 13.5 17
 Quan hệ quốc tế (*) D310206 D1 22.0 211
TỔNG CỘNG 1565

II. HỆ CAO ĐẲNG

NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI
THI
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HSPT-KV3 SỐ ĐẠT ĐIỂM TT
Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1 10.0 16
Tiếng Anh (*) C220201 D1 14.0 37
Tiếng Trung C220204 D1, D4 10.5 0
TỔNG CỘNG 53

Ghi chú :

(*) Điểm chuẩn xét trúng tuyển của các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế bậc đại học và ngành Tiếng Anh bậc cao đẳng đạt điểm sàn và môn tiếng Anh nhân 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>