Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ Năm 2013
Friday , 19 December 2014
Bài nổi bật

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ Năm 2013

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ Năm 2013

Theo số liệu thống kê thì điểm chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ năm 2013 có ngành tăng đến 4,0đ: Ngành quản trị nhân lực, mã ngành D340404 có điểm chuẩn cao nhất: khối C là 18.5; khối D1 là 17.5. Các ngành khác Ngành quản trị văn phòng (mã ngành D340406) và Ngành quản lý nhà nước (mã ngành D310205) có điểm chuẩn dao động từ 15.0đ đến 17.0đ. Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất có lẽ là Ngành khoa học thư viện (mã ngành D320202), Ngành lưu trữ học ( mã ngành D320303) với điểm chuẩn bằng điểm sàn Đại học năm 2013 do Bộ Giáo Dục quy định. Ngoài ra, trường cũng có thông báo kế hoạch xét tuyển Nv2 đối với một số ngành học (mời xem chi tiết bên dưới).

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nội Vụ Năm 2013

(Đây là mức điểm chuẩn dành cho HSPT thuộc KV3; mỗi KV tiếp theo giảm 0,5đ; mỗi đối tượng tiếp theo giảm 1,0đ)

Tên ngành học Mã ngành Khối C Khối D1
- Ngành quản trị nhân lực D340404 18.5 17.5
- Ngành quản trị văn phòng D340406 17.0 16.0
- Ngành quản lý nhà nước D310205 16.0 15.0
- Ngành khoa học thư viện D320202 14,0 13,5
- Ngành lưu trữ học D320303 14,0 13,5

Chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển NV2 của Trường Đại Học Nội Vụ năm 2013: Xem chi tiết tại đây (click)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>